ร้องเรียน ติชม-แนะนำการบริการ.

ความพึงพอใจของท่านสำคัญกับเรา ทีมไทยแก๊ส ได้จัดให้มีช่องทางในการรับคำติชม รับฟังความคิดเห็น และเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าทุกท่าน หากท่านประสงค์ร้องเรียน ติชม หรือเสนอเแนะนำปรับปรุงการบริการ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในแบบฟอร์มด้านล่าง
เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ ขอข้อมูลเพิ่มเติม และรายงานผลแก่ท่าน เป็นการเร่งด่วนต่อไป

Your Message