ความภูมิใจของชาวไทยแก๊ส

ไทยแก๊สปลื้ม ได้รับรองมาตรฐานสากล

Posted on July 1, 2014 · Posted in News

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007  จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ “ไทยแก๊ส และพรีเมียร์” เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นบริษัทชั้นนำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการขนส่งที่มีการบริหาร และการจัดการงานบริการตามระบบมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากไทยแก๊สและพรีเมียร์