มาตรฐานระดับสากล.

มาตรฐานระดับสากล

Activities

บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จำกัด

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เราได้ทุ่มเทเพื่อการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่

  1. ISO 9001:2008 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
  2. ISO 14001:2004 การบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
  3. OHSAS 18001:2007 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *