หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย อีซูซุ-ไทยแก๊ส.

หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย อีซูซุ-ไทยแก๊ส

Activities

มุ่งมั่นสู่มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด

กลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน จำกัด
ร่วมกับบริษัท อีซูซุ ตรีเพชร จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานจัดส่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยมีผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพนักงานจัดส่ง
เข้าร่วมรับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาหลักสูตรที่ทำการอบรมนั้นประกอบด้วย บรรยายวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถที่ถูกต้อง เทคนิคการขับขี่ที่ช่วยประหยัดน้ำมัน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีเป้าหมายการมุ่งมั่นสู่มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *