ไทยแก๊สเพื่อสังคม.

ไทยแก๊สเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “บ้านพุระกำ”  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “บ้านห้วยผาก” อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *